Dataherstel

Wat is dataherstel?

Dataherstel (Engels: data recovery) is het terughalen van schijnbaar verloren gegevens op mediadragers (bijvoorbeeld een harde schijf of USB-stick). Vaak staan deze gegevens nog gewoon op de desbetreffende mediadrager, maar zijn zij om de een of andere reden niet meer direct opvraagbaar. Men zal dus een omweg moeten vinden om de gegevens weer tevoorschijn te halen. Ook in het kader van forensisch onderzoek worden geavanceerde technieken toegepast teneinde gewiste gegevens weer te herstellen.

Dataverlies

Door het complexer worden van bestandsformaten kan een wijziging van een paar bits al gevolgen hebben voor de leesbaarheid van een bestand. Gegevensverlies treedt bijvoorbeeld op wanneer men onbedoeld verschillende documenten opslaat onder dezelfde bestandsnaam. Ook kunnen harde schijven falen door ouderdom (met name de lees- en schrijfkoppen) of door ze te laten vallen tijdens onderhoud. Verder kunnen harde schijven oververhit raken door slechte ventilatie in het systeem. De harde schijf bereikt zijn maximumtemperatuur en er treden fouten op bij het lezen en schrijven naar de harde schijf. Nadat de harde schijf is afgekoeld zal deze meestal weer goed functioneren, hoewel het proces van te warm worden en weer afkoelen de levensduur van de harde schijf verkorten. Daarnaast kunnen waterschade, brand of andere vormen van oververhitting (bijvoorbeeld spanningspieken) funest zijn. Ten slotte bestaan er computervirussen die bestanden kunnen corrumperen dan wel wissen.
bron: wikipedia

Bestanden terughalen

Als je om welke reden dan ook je data bent verloren wil het nog niet zeggen dat het een verloren zaak is. Wij kunnen je data eventueel herstellen. Vervolgens kunnen wij deze bestanden op een externe harde schijf of USB-stick aan je overhandigen. Dit is uiteraard afhankelijk van de grote van de bestanden. Het is ook mogelijk om deze via een online link (URL) aan te bieden zodat je deze kunt downloaden. 

Wij kunnen data herstellen van o.a. de volgende apparaten:

  • Harde schijf
  • Externe harde schijf
  • USB-stick
  • SD Kaart
  • Micro SD Kaart
  • Etc.

Neem contact met ons op voor vragen of advies.